Sąlygos ir nuostatos


DISPOCARS  – Lietošanas nosacījumi

Pirms izmantojat kādu no mūsu pakalpojumiem, lūdzu, veltiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šos noteikumus. Šeit ietvertie noteikumi attieksies uz jebkuras mūsu platformas vai pakalpojuma izmantošanu neatkarīgi no tā, kā tiem piekļūt. DispoCars ir Apvienotajā Karalistē reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 12567070), kuras reģistrētā adrese ir 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT (“mēs”, “mēs”, “DispoCars”).
Šeit ietvertie noteikumi veido likumīgi saistošu vienošanos starp lietotājiem un pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju, kuru esat ievadījis jūs un mēs, rīkojoties kā aģents transporta pakalpojumu sniedzēja vārdā. Mēs nenodrošinām transporta pakalpojumus, un mēs neesam transporta īpašnieki. Transporta pakalpojumu sniedzējs, vadītājs vai transportlīdzeļu operators ir atbildīgs par transporta pakalpojumu piedāvājumu, kas var tikt organizēts ar Dispocars portāla servisa starpniecību. Mēs nenesam nekādu atbildību par jebkādām transporta pakalpojuma sniedzēja darbībām, tai skaitā, nolaidību, kļūdas, kavēšanos un jebko, kas ir ietekmējis produkta kvalitāti, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Turpinot izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu neizmantojiet un nereģistrējieties pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti šajā mājaslapā. Mēs jebkurā laikā varam mainīt šo pakalpojumu sniegšanas termiņu, ievietojot labotos noteikumus vietnē. Šādu grozījumu gadījumā visi grozītie noteikumi automātiski stājas spēkā un ir saistoši, kad tos sākotnēji ievieto vietnē.

1.Konti un Rezervācijas

1.1. Veicot pakalpojuma rezervāciju, Jūs pilnvarojat mūs rīkoties Jūsu vārdā un atļaujiet Jums nodrošināt transporta pakalpojumus caur trešo personai piederošu transporta pakalpojumu sniedzēju. Kad pakalpojumi tiek piedāvāti mūsu mājaslapā, mēs aicinām Jūs veikt savu pieprasījumu, lai nopirktu pakalpojumu no transporta pakalpojuma sniedzēja. Pieprasījums nav veikts līdz brīdim, kad nospiežat pogu "Rezervēt tagad" mūsu "Rezervācijas kopsavilkums" lapā.

1.2. Jūsu šī pakalpojuma izmantošana tiks uzskatīta par pieņemtu, tiklīdz mēs (i) būsim saņēmuši nepieciešamo maksājumu un (ii) nosūtīsim jums pa e-pastu jūsu rezervācijas apstiprinājumu.

1.3. Neskarot 17. punkta noteikumus, uz jūsu Pakalpojumu iegādi un Pakalpojumu sniegšanu attiecas attiecīgās valsts un / vai štata likumi, kurā notiek Ceļojums.

1.4. Lai jums būtu vieglāk, jūs varat izveidot kontu, izmantojot mūsu platformu. Jums būs jāiesniedz pieteikšanās akreditācijas dati, kas vienmēr tiks izmantoti, lai pieteiktos. Jūs paliksiet vienīgais sava konta pilnvarotais lietotājs un atbildēsiet arī par savas informācijas pareizību. Jūs esat atbildīgs par pieteikšanās informācijas konfidencialitāti un visām darbībām, kas izriet no jūsu pieteikšanās informācijas izmantošanas pakalpojumam.

1.5. Jūs apliecināt un garantējat, ka informācija, kuru sniedzat mums, izmantojot mūsu pakalpojumus, un jebkurā citā laikā būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga.

1.6. Jūsu konts jums ir personisks, un jūs nedrīkstat kopīgot sava konta informāciju, vai atļaut trešo personu piekļuvi savam kontam. Jūs saprotat, ka mēs nekontrolējam jūsu konta izmantošanu. Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības, kas var rasties saistībā ar jūsu pieteikšanās informāciju vai kontu.

1.7. Ja jums ir aizdomas, ka kāda nepiederoša persona, iespējams, izmanto jūsu paroli vai kontu, vai arī jums ir aizdomas par jebkuru citu drošības pārkāpumu, jūs piekrītat nekavējoties paziņot mums pa e-pastu uz support@dispocars.com

2.Interpretācija

Rezervācija: nozīmē pieprasījumu izmantot transporta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, izmantojot jebkuru no mūsu platformām.
Jūs: nozīmē arī lietotāju, apmeklētāju vai vienību, kas izmanto mūsu pakalpojumu vai veic rezervāciju, izmantojot mūsu vietni.

Šoferis: ir persona (vai personas), kuru Transporta pakalpojumu sniedzējs norīkojis vadīt transportlīdzekli visā Brauciena laikā.

Izlaišanas vieta: ir galamērķis, ko Lietotājs norādījis rezervēšanas procesa laikā.

Paņemšanas vieta: ir vieta, kurā Lietotājs ir piekritis satikt transportlīdzekli un vadītāju.

Paņemšanas laiks: ir vietējais laiks (izmantojot vietējo laiku, kas tiek piemērots paņemšanas vietā), kurā Lietotājs ir piekritis satikt Transportlīdzekli un vadītāju.

Ceļojums: ir ceļojums starp saņemšanas vietu un nolaišanās vietu, par ko esat vienojies rezervācijā, kurā ietilpst visi turpmākie papildu un / vai grozītie braucieni, par kuriem vienojušās pasažieri un autovadītājs vai transporta pakalpojumu sniedzējs (pēc vajadzības).

Pasažieri: ir persona (-as), kas veic ceļojumu (kas jūs esat un / vai (ja piemērojams) jebkura cita persona), un “pasažieris” nozīmē jebkuru no viņiem.

Pakalpojums: ir transportlīdzekļu un vadītāju transporta pakalpojumu organizēšana un sniegšana.

Transporta pakalpojuma sniedzējs: ir transportlīdzekļa piegādātājs un vadītājs rezervēšanai, kura informācija jums tiks piegādāta (un ņemot vērā visas izmaiņas, kuras pēc Dispocars ieskatiem var veikt un paziņot jums jebkurā laikā pirms paņemšanas laika).
Transportlīdzeklis:ir transportlīdzekļa tips, kas jāizmanto, lai izpildītu ceļojumu, kas noteikts rezervācijā.

Vietne: www.dispocars.com

3.Mūsu pienākumi.

3.1. Mēs darīsim visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka transporta pakalpojumu sniedzējs rezervācijā pieprasīto transportlīdzekli piešķir jūsu brauciena izpildei, lai gan mēs nevaram garantēt marku un modeli. Ja tas nav iespējams, mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai iegūtu rezerves transportlīdzekli, kas atbilst tādam pašam standartam kā transportlīdzeklis, kuru pieprasāt rezervācijas laikā.
3.2. Pēc rezervācijas saņemšanas mēs paziņosim transporta pakalpojumu sniedzējam sīkāku informāciju par rezervāciju.

3.3. Kad būsim saņēmuši apstiprinājumu no transporta pakalpojumu sniedzēja, ka jūsu rezervācija var tikt izpildīta, mēs uz rezervācijas procesā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu un apstiprinājuma īsziņu ar jūsu rezervācijas informāciju un samaksāsim par rezervāciju.
3.4. Mēs nodrošinām ka tiks izsūtīts e-pasta ziņojums ar transporta pakalpojumu sniedzēja ārkārtas kontaktinformāciju uz rezervēšanas procesā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 24 stundas pirms jūsu paņemšanas laika, ja neesat saņēmis pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju uzreiz pēc rezervācijas veikšanas mūsu vietnē.

4.Jūsu pienākumi

4.1. Lai arī mēs cenšamies nodrošināt šajā portālā esošās informācijas pareizību, ne mēs, ne mūsu saistītie uzņēmumi, piegādātāji vai aģenti nevar būt atbildīgi par jūs, Booker, par šādas informācijas pareizību. Mūsu vietnē redzamie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Mēs iesakām izmantot veselo saprātu, izmantojot šo pakalpojumu, kā arī paļauties uz informāciju, kas jums sniegta, izmantojot šo vietni.
4.2. Jums jāpārliecinās, ka esat mums sniedzis pilnīgu un precīzu informāciju par jūsu rezervācijas prasībām, ieskaitot: precīzu laiku (izmantojot vietējo laiku, kas tiek noteikts paņemšanas vietā)paņemšanas laiks, Paņemšanas vieta , Nolaišanās vieta un, ja piemērojams, lidojuma numurs, vilciena vai prāmja laiks. Jūs apliecinat, ka rezervēšanas laikā sniegtā informācija ir patiesa un precīza, cik jums zināms. Mēs nebūsim atbildīgi, par jūsu sniegto nepareizo informāciju.
4.3. Jūs garantējat, ka rezervēšanas laikā sniegtā informācija ir patiesa un precīza, cik jums zināms. Mēs nebūsim atbildīgi par jūsu sniegto nepareizo informāciju.
4.4. Jums jānodrošina, lai pasažieri, norunājot Paņemšanas laiku, ir rezervējuši pietiekami daudz laika, lai sasniegtu jūsu galamērķi, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu vai sastrēgumu izraisītu kavējumu iespēju, laika apstākļus vai vietējos notikumus.
4.5. Jums jāpārliecinās, ka pasažieri atrodas paņemšanas vietā-paņemšanas laikā.

4.6. Jums jāsniedz mums derīga kontaktinformācija, lai mēs vajadzības gadījumā varētu ar jums sazināties un sniegtu informāciju vai jebkādu palīdzību saistībā ar jūsu rezervāciju.
4.7. Jums jāpārliecinās, ka jums un/vai pasažieriem (pēc vajadzības) ir telefons ar jūsu norādīto, ieslēgto kontakttālruni un ar jums un/vai pasažieriem (pēc vajadzības) Paņemšanas laikā un uz jebkuru gaidīšanas laiku, kā noteikts 5.2. un 5.4. punktā.
4.8. Šis Pakalpojums nav paredzēts lietotājiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Pasažieriem, kas jaunāki par 16 gadiem, ir jāatrodas atbildīga pieaugušā pavadībā.


4.9.Visiem pasažieriem jābūt piemērotiem ceļošanai. Autovadītāji, rīkojoties saprātīgi, patur tiesības atteikt pakalpojumus jebkurai personai, ja vadītājs uzskata, ka šāds pasažieris pēc saviem ieskatiem ir nederīgs ceļošanai, vai gadījumos, kad pasažieris ir vardarbīgs, reibumā, nepilngadīgs vai ja kāds no šādiem pārvadā Pasažieri un / vai bagāža izraisīs to, ka vadītājs pārkāpj visus spēkā esošos satiksmes un / vai ceļu satiksmes drošības noteikumus, vai var sabojāt transportlīdzekli. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu ceļojumu organizēšanu, nedz arī par jebkādu kompensāciju, kompensāciju vai jebkādām citām izmaksām, kas jums un / vai jebkuram no pasažieriem (attiecīgi) varētu rasties šādos apstākļos.
4.10. Jūs esat atbildīgs par atbilstošas transportlīdzekļa kategorijas izvēli savām vajadzībām. Izvēloties sava transportlīdzekļa kategoriju, jums jāņem vērā pasažieru skaits, kas ceļo ar transportlīdzekli, un nepieciešamais bagāžas vietas daudzums, kā arī jāpārbauda, vai transportlīdzeklis atbilst jūsu vajadzībām.

4.11 Jūs esat atbildīgs par to, lai pasažieri ievērotu visus Noteikumu noteikumus, ja tas nepieciešams vai nepieciešams, lai jūs varētu izpildīt noteikumus, un jūs esat atbildīgs par visām pasažieru darbībām un bezdarbību.

5.Vispārējie Noteikumi

5.1. Jūs saprotat, ka jums ir jābūt tālrunim pieejamam tā, lai autovadītājs varētu to sasniegt, paņemšanas brīdī.

5.2. Jūs saprotat, ka Dispocars rezervācija ietver gaidīšanas laiku līdz piecpadsmit (15) minūtēm un līdz četrdesmit piecām (45) minūtēm, ja paņemšana notiek lidostā. Jums ir jāsniedz mums sava lidojuma informācija, lai mēs varētu pareizi ieplānot jūsu paņemšanas laiku.
5.3. Jums apstiprinājuma e-pasts jāsaņem, tiklīdz mēs pieņemam jūsu rezervāciju. Kad esat saņēmis apstiprinājuma e-pastu, lūdzu, izlasiet un vēlreiz pārbaudiet visu informāciju.
5.4. Pārliecinieties, ka esat ieplānojis pietiekami daudz laika, lai nokļūtu galamērķī. Paredzētajā brauciena laikā netiek ņemti vērā satiksmes apstākļi un citi neparedzēti apstākļi - vai arī jūsu pašu ceļojuma prasības (piemēram, cik ilgi pirms pacelšanās jums jāreģistrējas lidostā).
5.5. Jebkuru rezervācijas plānu izmaiņu gadījumā jūs varat atcelt ceļojumu bez maksas - līdz 24 (divdesmit četrām) stundām pirms plānotā paņemšanas laika. Tas ir atkarīgs no transporta pakalpojumu sniedzēja. Rezervēšanas laikā jums tiks paziņots par attiecīgās rezervācijas atcelšanas politiku.
5.6. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet paņemšanas instrukcijas. Mēs nosūtīsim jums mūsu pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju ne vēlāk kā 24 stundas pirms jūsu brauciena. Ja jums ir kādas problēmas, sazinieties ar mums pēc iespējas ātrāk.
5.7. Pirms došanās plānotajā Ceļojumā esat atbildīgs par sava galamērķa apstiprināšanu pie sava autovadītāja.
5.8. Pasūtījuma serviss: Taksometrs pēc pieprasījuma

5.8.1. Ja jūs pasūtāt transporta pakalpojumu un autovadītājs ir piekritis veikt darbu, transporta pakalpojums tiek uzskatīts par pasūtītu.

5.8.2. Kad autovadītājs apstiprina, ka veiks jūsu braucienu, jūs noslēgsiet atsevišķu līgumu ar vadītāju par brauciena nodrošināšanu ar tādiem noteikumiem un nosacījumiem, kā jūs vienojieties ar vadītāju. Dispocars nenodrošina braucienus un nav saistīta ar līgumu ko paraksta klients un pārvadātājs.

6.Izcenojumi un samaksa

6.1. Izņemot gadījumus, kad jūs un/vai jebkurš pasažieris piekrītat izmaiņām braucienā ar transporta pakalpojumu sniedzēju un/vai vadītāju, visas ceļa nodevas, sastrēgumu maksas, nodokļi un dzeramnauda tiek iekļauta vietnē norādītajā un rezervācijā norādītajā cenā. Jebkuras papildu ceļa nodevas, sastrēgumu maksas, samaksātie tilti, prāmja biļetes, nodokļi un dzeramnauda, kas rodas no izmaiņām ceļojumā, attiecīgi jāmaksā jums vai pasažierim.
6.2. Jūs skaidri saprotat, ka jums un/vai pasažieriem var tikt iekasēta maksa, ja jūsu braucienā tiek veiktas izmaiņas pēc tam, kad vadītājs ir uzņēmis pasažierus. Par šādu papildu maksu grupa vienosies uz vietas ar autovadītāju un/vai transporta pakalpojumu sniedzēju un samaksās mums vai vadītājam paņemšanas laikā (ar tādiem līdzekļiem, kā mēs,vadītājs vai transporta pakalpojumu sniedzējs norāda). Autovadītājs un/vai transporta pakalpojumu sniedzējs patur visas tiesības noraidīt jebkādus pieprasījumus grozīt braucienu, un ne mēs, ne autovadītājs, ne transporta pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgi pret jums, ja veicat izmaiņas ceļojumā, kas nav pieņemamas autovadītājam un/vai transporta pakalpojumu sniedzējam.

6.3. Mēs veiksim iepriekšējo autorizāciju (uz laiku aizturēsim pilnu summu, kas jāmaksā par jūsu rezervāciju, bet tajā laikā no jūsu konta netiks noskaitīti līdzekļi), kad saņemsim jūsu rezervāciju.
6.4. Mēs pilnībā samaksāsim maksājumu, tiklīdz būsim apstiprinājuši jūsu rezervāciju ar transporta pakalpojumu sniedzēju.

7.Pasažieru paņemšana

7.1. Ja paņemšanas vieta nevar viegli atrast vai tā nav pamanāma no ceļa, jūs būsiet atbildīgs par precīzas informācijas sniegšanu, lai palīdzētu vadītājam atrast pasažierus to uzņemšanai transportlīdzeklī. Papildu informācija jāieraksta mājaslapā-lodziņā “Piezīmes”, un tajā jāietver informācija par nemarķētiem ceļiem, drošības vārtu izvietojumu vai īpašiem piekļuves un izejas vārtiem, vai cita informācija, kas var palīdzēt vadītājam atrast norunāto paņemšanas vietu.
7.2. Ja pasažieri nevar noteiktajā laikā satikt transportlīdzekli un vadītāju, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sazināties ar transporta pakalpojumu sniedzēju, lai pieprasītu citu sagaidīšanas laiku. Jūs piekrītat, ka transporta pakalpojumu sniedzējs patur tiesības noraidīt jebkādus nepamatotus paņemšanas laika un/vai ceļojuma plāna grozījumus.
7.3. Ja Pasažieri nav informējuši transporta pakalpojumu sniedzēju par vēlamajām izmaiņām iepriekš minētājā kārtībā, iespējams, ka transportlīdzeklis un vadītājs nebūs paņemšanas vietā, kad ieradīsies pasažieri (jebkurā gadījumā transporta pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma piekrist šādām izmaiņām).
7.4. Tā kā transporta pakalpojumu sniedzējs rezervēšanai būs piešķīris noteiktu transportlīdzekli un vadītāju, un vadītājam būs iztērēts laiks, dodoties uz paņemšanas vietu un gaidot tajā, kā arī dodoties atpakaļ no paņemšanas vietas, jūs piekrītat , ka ceļojums var neizdoties sekojošu iemeslu dēļ:
7.4.1. Klients rezervēšanas procesā ir norādījis nepareizu paņemšanas vietas adresi vai nepareizi norādījis citu ceļojumam svarīgu informāciju;
7.4.2. Pasažieri nav ieradušies norunātatjā paņemšanas laikā un vietā, pirms gaidīšanas laiks ir beidzies, par ko sīkāk ir aprakstīts 5.2 vai 5.4 punktos;
7.4.3. Pasažieri nav pārcēluši paņemšanas laiku pēc augstākminētajiem noteikumiem;
7.4.4. Pasažieri pieprasa nepamatotas/ neizpildāmas izmaiņas paņemšanas laikā vai ceļojumā;
7.4.5. Vai jebkuru citas izmaiņas, ko ir izraisījuši pasažieri vai pasūtītājs.

Jums nebūs tiesību uz kompensāciju saistībā ar rezervāciju, un ne mums, ne Transporta pakalpojumu sniedzējam nav nekādas atbildības pret jums vai jebkuru pasažieri par neveiksmīgu ceļojumu vai rezervāciju, kas izriet no iepriekš minētajiem iemesliem.

8.Īpaši pieprasījumi

8.1. Ja kādam Pasažierim ir kādas īpašas prasības saistībā ar rezervēšanu vai viņam ir nepieciešams papildu aprīkojums, pasažierim par to jāpaziņo, mūsu darbiniekam, rezervēšanas laikā vai ne vēlāk kā divas (2) darba dienas pirms paņemšanas laika. Tomēr mēs negarantējam īpašu prasību izpildi vai papildu aprīkojuma pieejamību.
8.2. Par visām papildu izmaksām, kas radušās sakarā ar īpašajām prasībām vai prasībām pēc papildu aprīkojuma, jums paziņos mūsu biroja darbinieki, un tās būs jāmaksā transporta pakalpojumu sniedzējam pirms ceļojuma sākuma.

9.Izmaiņas

9.1. Ja pasažieri vēlas veikt jebkādas izmaiņas,
9.1.1. Ja kāds pasažieris vēlas mainīt paņemšanas vietu vai izlaišanas vietu, datumu, laiku vai transportlīdzekļa kategoriju, pasažierim ir jāatceļ rezervācija un jāveic jauna rezervācija.
9.1.2. Jebkuras izmaiņas pasažiera sniegtajā informācijā un/vai komentāru pievienošana jūsu vadītājam-komentāru lodziņā-šie grozījumi ir bez maksas līdz divām (2) darba dienām pirms paņemšanas laika.
9.2. Ja mums ir nepieciešams ieviest izmaiņas.

Dažreiz var būt nepieciešams veikt izmaiņas rezervācijā (pēc rezervācijas apstiprināsanas). Šādos gadījumos mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņotu jums iespējami drīz pirms paņemšanas laika, un, ja piedāvātās izmaiņas jums nav pieņemamas, jūs varat atcelt rezervāciju, neuzņemoties atcelšanas maksu. Jums nav tiesību atcelt rezervāciju ja vienīgās izmaiņas attiecas uz Transporta pakalpojumu sniedzēja maiņu (ko mums ir tiesības darīt jebkurā laikā pirms paņemšanas laika). Mēs neuzņemamies atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas jums var rasties šādu izmaiņu vai atcelšanas rezultātā.

10.Sūdzības

10.1. Ja jūs neesat apmierināts ar rezervāciju vai ceļojumu vai vēlaties iesniegt sūdzību, jums par to jāziņo DispoCars darbiniekiem, pēc iespējas ātrāk.
10.2. Mēs zinām, ka dažreiz jums var šķist, ka jūsu sūdzība nav atrisināta tā, lai jūs pilnībā apmierinātu, tādēļ, ja jūs neesat apmierināts par veidu, kādā mēs risinājuši jūsu sūdzību, jūs varat nodot savu sūdzību neatkarīgai alternatīvai strīdu izšķiršanai ( ADR) sniedzējs. Tā kā mūsu mērķis ir atrisināt visas sūdzības savstarpēju sarunu ceļā, mums nav pienākuma pakļauties ADR procedūrai, ko vada jebkurš neatkarīgs ADR pakalpojumu sniedzējs.
10.3. Strīda atrisināšanai varat izmantot Eiropas Komisijas tiešsaistes platformu, kas atrodama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.Atbildības ierobežojumi

11.1. Nekādā gadījumā Dispocars, tā partneri, mātes īpašums, patiesā labuma guvēji, pārņēmēji un atbildīgie un katrs attiecīgais amata pārstāvis: direktors, darbinieki, aģenti vai akcionāri(turpmāk tekstā saukti par "Kompānija") būs atbildīgi, par jebkuru nejaušu, speciālu, ar mērķi rādīt paraugu, nosodošu, seku izraisošu vai nejaušu bojājumu izraisītu (Ieskaitot bojājumus vai jebkādus zaudējumus, nespēja uzglabāt jebkādu informāciju vai citu saturu, ko uzglabā vai nosūta kompānija izmantojot kompānijai piederošās platformas, kā arī tās darbības pārtraukumi.
11.2. Jūs piekrītat aizsargāt un atbrīvot visas personas, kas saistītas ar šo uzņēmumu no jebkādām pretenzijām, darbībām vai jebkādām prasībām, iekļaujot neierobežotas pamatotas juridiskās un grāmatvedības izmaksas, kas radušās nepatiesu apsūdzību rezultātā (I) vai jums izmantojot vai uzticoties kādam no trešo personu veidota satura (II), jums izmantojot vai uzticoties jebkuras citas kompānijas saturam, (III) jums pārkāpjot jebkuras trešās personas, jebkuras tiesības ieskaitot transporta pakalpojuma sniedzēju, kas rezervēti caur mūsu sniegto pakalpojumu; vai (IV) jums pārkāpjot jebkurus no šiem noteikumiem. Mēs uzņemamies laicīgi izsūtīt paziņojumu par jebkuru šāda veida prasību, apsūdzību vai procedūru.
11.3. Nekas, kas uzstādīts šajos noteikumus neizslēdz vai neierobežo atbildību par nāvi vai traumu, kuru izraisījusi atbildīgās puses bezatbildigā rīcība, vai (ii) krāpšana vai krāpnieciska faktu sagrozīšana, vai (iii)jebkura cita atbildība, kura nevar būt ierobežota vai izslēgta ar atbilstošu likuma pantu.

11.4. Izņemot gadījumus, kuri ir skaidri noteikti šajos noteikumos, nekādas garantijas vai solījumi netiek doti saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Jebkura pārstāvniecība, nosacījums vai garantija kuri var būt iekļauti šajos noteikumos sakarā ar to statūtiem, kopējo tiesību aktos vai savādāk netiek iekļauta pilnībā likuma atļautajās robežās. In particular, mēs neuzņemamies atbildību par to vai piedāvātie pakalpojumi atbilst jūsu vajadzībām(kas tiek uzskatīta par jūsu atbildību).

12.Nepārvaramā varas apstākļi

12.1. ‘Nepārvaramās varas apstāļi’ nozīmē jebkuru situāciju kura nevar būt paredzama vai savādāk notiek ārpus atbildīgās puses saprotamām kontroles robežām, ieskaitot tādas situācijas kā streiki, satiksmes bloķēšana vai citi rūpnieciskie strīdi, komunālo pakalpojumu nespēja korekti funkcionēt tai skaitā arī transporta tīkla nespēja funkcionēt kā ierasts, Dieva griba, karš, dumpis, civilkarš, ļaunprātīgi bojājumi, pakļaušanās likuma vai valdības rīkojumam, noteikumi, nelaimes gadījums, ugunsgrēks, plūdi, vētra, nepārvaramas tehniskās problēmas ar transportlīdzekli, lidostu, ostu un citu objektu slēgšana vai blokāde, plānotu lidojumu atcelšanas vai novirzīšana vai citu ceļojumi,lidsabiedrību vai cita veida transporta nodrošinātāja bankrots vai jebkura darbība vai bezdarbība no jebkuras citas ceļojuma nodrošinātāja puses(Netiek ieļauta konkrētā puse kas nodrošina konkrēto pakalpojumu).

12.2. Ne mēs, ne transportlīdzeļu pakalpojuma nodrošinatājs neuzņemsies atbildību par nespēju nodrošināt pakalpojumu vai par aizkavēšanos ar pakalpojuma sniegšanu no mūsu attiecīgajām saistībām saskaņā ar rezervāciju, ceļojumu vai šiem noteikumiem vai saskaņā ar tiem, ja un ciktāl izpildi aizkavē, kavē vai kavē nepārvaramas varas notikums.
12.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas notikums turpinās 2 (divu) darba dienu laikaposmā pirms paņemšanas laika, mēs varam pārtraukt un atsaukt rezervāciju, paziņojot par to jums vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš un atmaksājot visas jūsu samaksātās summas attiecībā uz rezervāciju pirms nepārvaramas varas notikuma.
12.4. Transportlīdzekļa avārijas vai mehānisku grūtību gadījumā transporta pakalpojumu sniedzēja pienākums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ceļojumu var pabeigt pēc iespējas ātrāk, ja vien tas ir droši un iespējams.

13.Atcelšana

13.1. Jūs varat atcelt rezervāciju saskaņā ar 13.2. punktu. bez maksas līdz laikam, kad tiek saņemts paņemšanas laiks, kuru esam norādījuši rezervēšanas procesa vietnē (tas būs laiks līdz 7 dienām pirms paņemšanas diena, atkarībā no attiecīgā transporta pakalpojumu sniedzēja).
13.2. Jūs varat atcelt rezervāciju, nosūtot mums e-pastu uz support@dispocars.com
13.3. Ja jūs rezervāciju atcēlāt vēlāk par atrunāto laiku, kas minēts 13.1. punktu, par rezervāciju tiks iekasēta pilna maksa neatkarīgi no tā, vai ir izpildīts pasūtījums.
13.4. Mēs paturam tiesības atcelt rezervāciju pēc tūlītēja paziņojuma jebkādos apstākļos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar transporta pakalpojumu sniedzēja maksātnespēju. Apstākļos, kad mēs atceļam braucienu dēļ iemesliem, kas saistīti ar transporta pakalpojumu sniedzēju un/vai jums piemēroto transportlīdzekli, kuru bija paredzēts izmantot brauciena laikā, mēs maksimāli centīsimies, lai noorganizētu alternatīvu transportlīdzekļa piegādi, bet aktīvajā sezonas periodā, tas var nebūt iespējams. Ja mēs paziņojam jums par rezervācijas atcelšanu 48 stundas, vai mazāk pirms paņemšanas laika, jūs saņemsiet pilnu kompensāciju par visiem naudas līdzekļiem, kurus jūs jau esat samaksājis saistībā ar rezervāciju.

14.Atmaksas noteikumi

14.1. Ja Transportlīdzeklis un autovadītājs paņemšanas laikā neatrodas paņemšanas vietā vai brauciens nav pabeigts, kā paredzēts (izņemot gadījumus, kad notikusi nepārvarama vara, un izņemot gadījumus, kad pakalpojums netiek izpildīts jūsu vai kāda pasažiera vainas dēļ), jūs varēsiet saņemt atmaksu.
14.2. Lai varētu saņemt atmaksu, jums un/vai pasažieriem (pēc vajadzības) ir jabūt izpildītām saistībām, kas noteiktas noteikumos.
14.3. Lai iesniegtu atmaksas pieprasījumu, jums jāraksta mums uz e-pasta adresi support@dispocars.com. Jūsu ziņojumā jābūt ietvertai sekojošai informācijai: jūsu e-pasta adrese, pilna rezervācijas informācija, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā un/vai apstiprinājuma tekstā, kā arī pilnīga informācija un notikušā apstākļi, kā dēļ tiek rakstīts lūgums par naudas atgriešanu. Iesniegums par naudas atgriešanu ir jāiesniedz 7 dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes datuma.
14.4. Mēs apstrādāsim visus atmaksas pieprasījumus bez nepamatotas kavēšanās, tomēr mēs paturam tiesības pilnībā izpētīt apstākļus un sazināties ar transporta pakalpojumu sniedzēju. Tāpēc atmaksas pieprasījuma apstrāde var ilgt līdz četrpadsmit (14) darba dienām, it īpaši, ja tiek izmantotas dažādas laika joslas un darba laiks.
14.5. Apstrādes laiks, kas noteikts iepriekš 14.4. Punktā, ir atkarīgs no atmaksas pieprasījuma precizitātes un skaidrības, kā arī savlaicīgas atbildes uz visiem papildu jautājumiem.
14.6. Ja jūsu atmaksas pieprasījums tiks pieņemts, atmaksas darījuma veikšanai būs nepieciešamas trīs (3) darba dienas.
14.7. DispoCars nav pienākums apstrādāt maksājumu atgriešanas pieprasījumus, kas nav rakstiski iesniegti uz adresi support@dispocars.com 7 dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas datuma.

15.Vietnes lietošanas noteikumi

Ikvienam ir aizliegts izmantot jebkādu ierīci vai programmatūru, lai tieši vai netieši mijiedarbotos ar šo vietni vai mēģinātu savienoties ar to, lai iegūtu tās saturu un/vai citus datus, ieskaitot izcenojumus. Ir arī aizliegts iejaukties vai mēģināt iejaukties šīs tīmekļa vietnes normālā darbībā; jebkura darbība, kuru mēs uzskatām par nepamatotu slodzi vai stresu mūsu sistēmām, tiks pārtraukta. Mēs pastāvīgi uzraugām ikvienu, kurš piekļūst mūsu vietnei, un jebkuras automatizētas sistēmas vai personu, kas veic nepamatotu meklēšanu skaitu, darbības ar mērķi piekļūt informācijai un/vai izcenojumiem, tiks pārtrauktas, un šīs sistēmas/personas tiks bloķētas mūsu vietnē. Vietnes izmantošana norāda uz jūsu piekrišanu ievērot šos lietošanas nosacījumus.

16.Datu aizsardzība

Jūsu privātums mums ir svarīgs. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu privātuma politikas noteikumiem un piekrītat, ka (i) Dispocars un tā pakalpojumu sniedzēji izmanto jūsu personisko informāciju, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, un (ii) DispoCars izmanto jūsu personīgos datus, lai jums nosūtītu reklāmas e-pastus, cenu piedāvājumu un īpašo piedāvājumu e-pastus.

17.Sīkdatnes

Mēs varam izmantot sīkfailus un citas tehnoloģijas, lai atvieglotu un apzinātu jūsu vietnē piedāvāto pakalpojumu izmantošanas paradumus, kā arī lai atvieglotu mūsu e-pasta saziņu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku, kas pieejama mūsu portālā.

18.Tiesību akti un jurisdikcija

Pēc iespējas pilnīgāk Noteikumus reglamentē Apvienotās Karalistes likumi, un visas puses ir pakļautas Apvienotās Karalistes tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai.

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šī pakalpojuma izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@dispocars.com

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš noteikumos minētais līgums būs noslēgts ar jums, un visa sarakste tiks nosūtīta uz adresi, kuru norādījāt rezervēšanas laikā, pat ja trešā persona faktiski maksā par pakalpojumiem. Lai izvairītos no šaubām, nekas no noteikumos ietvertā nevienai trešai personai, izņemot transporta pakalpojumu sniedzēju, nedod tiesības uz kādām priekšrocībām vai tiesībām saskaņā ar 1999. likumu par līgumiem (trešo personu tiesības).
Vispārīgā informācija un norādītie noteikumi un nosacījumi ir pareizi ar vietnes darbības sākumu.
Loading...